Bela mišićna vlakna – vlakna brzog trzaja (FT-fast twitch) su sposobna za kratkotrajan intenzivan rad i ostvaruju veliku silu za kratko vreme. Kontrakcije ovih vlakana su brže i snažnije zbog velikog broja miofibrila u njima, a izvori energije su anaerobni pa za kontrakcije nije neophodan kiseonik. Bela brza vlakna su male izdržljivosti jer sadrže malu količinu mioglobina, a time i kiseonika. Povećanje mišićne mase nastaje pretežno zbog hipertrofije belih brzih mišičnih vlakana, pri čemu se u proporcionalnom zapreminskom odnosu povećava i broj kapilara koji ih snabdevaju krvlju, što znatno doprinosi povećanju mišićne mase.Vlakna brzog trzaja dele se u dve podgrupe: brza glikolitička vlakna (FG) i brza oksidativna glikolitička vlakna (FOG).

Crvena mišićna vlakna – vlakna sporog trzaja (ST- slow twitch) su izdržljiva vlakna, sposobna za dugotrajan rad malog do umerenog intenziteta. Ova vlakna sadrže veliki broj mitohondrija i veliku količinu mioglobina, čiji je zadatak da vezuje i prenosi kiseonik, što im omogućava veliku izdržljivost. Crvena spora vlakna dominiraju u mišićima čiji je zadatak da dugotrajno rade – srčani mišić, dijafragma, antigravitacioni skeletni mišići (npr. mišići torza i opružača nogu). Kod hipertrofije crvenih mišićnih vlakana (koja se inače dešava u manjoj meri nego kod belih brzih vlakana), broj kapilara se povećava samo za 1/5 mišićne mase, što dodatno ograničava mogućnosti hipertrofije mišića u kojima preovlađuju crvena spora mišićna vlakna.

marathon or sprinter

Treninig snage utiče na povećanje poprečnog preseka svih mišićnih vlakana, ali se veća hipertrofija dešava kod belih brzih vlakana.Bela i crvena mišićna vlakna se nalaze pomešana u svakom mišiću.

Odnos broja crvenih i belih vlakana je nasledan, ne menja se sa treningom i individualno varira, najčešće u rasponu od 40-60 % . Sprinteri i dizači tegova imaju oko 70% brzih i 30% sporih mišićnih vlakana, a maratonci imaju oko 80% sporih i samo 20% brzih mišićnih vlakana.

Zanimljivo je da jedino 8% belih brzih mišićnih vlakana, pod uticajem treninga izdržljivosti, poprimaju karakteristike crvenih sporih mišićnih vlakana. Kod maksimalnog intenziteta pod specijalnim uslovima, može doći i do selektivnog uključenja samo vlakana brzog trzaja, uz inhibiciju vlakana sporog trzaja, kako bi bilo omogućeno optimalno izvođenje brze mišićne akcije.Ovo je značajna,ali izuzetno zahtevna, adaptacija koja se postiže treningom u sportovima gde dominiraju brzina i snaga.